Wat heeft Bioresonantie met bouw biologie te maken?

bouwbioloog-bioresonantie

Bouwbiologie, heb je er ooit van gehoord? Toch is dit een serieuze studie die de holistische relaties tussen mensen en hun gebouwde omgeving onderzoekt. 

Met als doel om een duurzame, ​​gezonde en natuurlijke werk- en woonomgeving bewerkstelligen. De bouwbiologie noemt kamers en gebouwen onze “derde huid”. Moet je nagaan hoe belangrijk dit voor ons is.

Een bouwbioloog onderzoekt welke factoren allemaal invloed hebben op ons leefklimaat. Denk aan een ziekmakende-of stress veroorzakende klimaat.

Invloeden kunnen voortkomen van binnen en buiten het gebouw of het gebouw zelf heeft invloed.

Bouwbiologie stelt de relatie centraal tussen cultuur, mens, milieu en architectuur.

Bouwbiologie ontwikkeld in Duitsland

Wist je dat dit vakgebied vooral sterk ontwikkeld is in Duitsland?

Het is ontstaan door onverklaarbare gezondheidsproblemen. Deze werden later gerelateerd aan

 • straling door digitale communicatietechnieken
 • schadelijke stoffen
 • e-smog
 • gebouwen en huizen met schadelijke stoffen
 • schimmel

Bouwbiologie is eigenlijk het verzamelen van kennis welke invloed ons leefmilieu op de gezondheid heeft. Maar ook een adviserende functie.

Belangrijke factoren in bouwbiologie

Verschillende aspecten beïnvloeden de kwaliteit van onze leefomgeving:

 • Gifstoffen: Aanwezig in bouwmaterialen en meubels.
 • Micro-organismen: Deze kunnen de gezondheid beïnvloeden.
 • Elektromagnetische straling: Afkomstig van diverse bronnen.
 • Luchtkwaliteit: Inclusief factoren als luchtvochtigheid, fijnstof, en concentraties van gassen zoals zuurstof, koolstofdioxide en koolstofmonoxide​​.

De visie van bouwbiologie

Bouwbiologie streeft naar:

 • Een duurzame toekomst: Harmonie tussen mens en aarde.
 • Natuur als gids: Inspiratie voor levende gebouwen.
 • Creatieve innovatie: Inclusief esthetische principes.
 • Welzijn van de gemeenschap: Niet alleen individuele bewoners.
 • Totaalaanpak: Voor een gezonde leefomgeving.
 • Basis voor bouwactiviteiten: Toegankelijk voor iedereen.
 • Verantwoordelijkheid voor kosten: Niet afgewenteld op toekomstige generaties​​.

Waarborgen van gezonde leefomgeving

Bouwbiologie is essentieel voor het waarborgen van een gezonde leefomgeving. Door rekening te houden met diverse factoren zoals gifstoffen, micro-organismen, elektromagnetische straling en luchtkwaliteit, kunnen we een positieve invloed uitoefenen op ons welzijn en dat van toekomstige generaties.

Behandelen met Bio resonantie

Mocht het lichaam niet in balans zijn door bovenstaande problemen dan kan bio resonantie van toepassing komen. Verschillende aandoeningen kunnen gecorrigeerd worden door frequentiewaarden toe te passen.

Bij ziektes is het trillingsbeeld verstoord door o.a. pesticiden of een bacterie. 

Door middel va harmonische trillingen worden cellen beïnvloed en kunnen positief uitwerken. Velen zijn al positief behandeld door deze therapie. Wel belangrijk om te melden is dat men wel de leefstijl dient aan te passen voor het beste resultaat. Dus een gezond dieet en beweging.

Zowel mens als dier kan behandeld worden met bioresonantie therapie.